Hoppet är klart 

Det övre hoppet är nu klart och har en platå på 9 meter