Obs!

Hoppet längst ner i backen är stängt ikväll, åk försiktigt i sista branten, snöhögar finns.
Hoppet under ombyggnation.