Historia

Skönviksbackens historia börjar år 1969. Då tyckte ett gång entusiaster i Sund IF att en slalombacke borde var ett utmärkt sätt att skaffa intäkter till föreningens idrottsverksamhet. Sagt och gjort – man hade redan hittat en lämplig plats för den planerade backen och efter förhandlingar med SCA arrenderades ett stycke mark på Skönviksbergets norrsida.

Efter tusentals frivilliga arbetstimmar kunde backen till slut invigas i februari 1970. För att kunna finansiera inköp av lift och övrig utrustning togs ett lån på 130 000 kr där några av medlemmarna i den nybildade ”backkommitén” satte sina hus i pant för lånet! Backen var under det första året mycket ”naturlig” – ingen större markplanering hade hunnits med, stubbar och större stenar hade tagits bort, men det var i stort sett allt.

Under de följande åren utvecklades backen mer och mer, mycket arbete lades ner på att jämna till underlaget och backen blev snabbt populär bland slalomåkarna i Timrå-Sundsvallområdet. En pistmaskin införskaffades redan under andra året och ambitionen var hög att erbjuda en välskött slalombacke.

Åren gick och Skönviksbacken utvecklades kontinuerligt. Allt arbete i backen bedrevs på ideel basis och många hundra frivilliga arbetstimmar lades ner varje år i backen. En toppstuga med servering hade byggts, en korvkiosk fanns på plats ocg idéerna flödade. Antalet åkare blev bara större och större – tack, Ingemar – och till slut var liftköerna så stora att det var dags att börja fundera på ytterliggare en lift. Styrelsen i Sund IF tyckte då att det var rätt tidpunkt att se över hela anläggningen och tog ett beslut att även uppföra en serverings- och servicebyggnad. I maj 1984 var den nya liften på plats och Skönviksstugan kunde invigas.

Efter några år stod det emellertid klart att lift- och stugbygget ansträngt föreningens ekonomi till max, och till slut tvingades man be Sundsvalls och Timrå kommun om hjälp. Efter många förhandlingar, kom kommunernas förslag som innebar att en intresseförening bildades, bestående av Sund IF:s backkommitté, Friluftsfrämjandet i Timrå, Timrå SOK och Sundsvalls Biathlon (Skönviks Skidskytteklubb). Föreningen bildades officiellt i mars 1987 och fick namnet Skönviksbergets Intresseförening. Föreningens ändamål skulle vara att sköta drift och förvaltning av anläggningarna på Skönviksberget, d.v.s. Skönviksbacken och de spår, elljusspår och motionsslingor som Sund IF iordningställt på Skönviksberget. För driftöverlåtandet erhöll Sund IF årligen en viss ersättning. Efter något år upplöstes intresseföreningen, den administrativa samordningen blev för komplicerad, och istället bildades Skönviksalliansen, bestående av Friluftsfrämjandet i Timrå och den tidigare backkommittén. Friluftsfrämjandet fick ansvaret för skidskoleverksamheten och backkommittén för backen skötsel och drift.

Sundsvall kommuns engegemang i backen började emellertid alltmer ifrågasättas av en del politiker, det ansågs att backen till största delen användes av Timråbor, och till slut drog sej Sundsvall ur sammarbetet. Detta resulterade till slut i att Timrå kommun helt övertog backen med tillhörande anläggningar från Sund IF och kommunen står nu alltså som ensam ägare till Skönviksbacken. Drift och skötsel av backen har, som tidigare överlåtits på backkommittén som i sin tur uppdragit till Friluftsfrämjandet i Timrå att sköta skidkoleverksamheten. Backkommittén jobbar, precis som tidigare, helt ideelllt och lägger under en säsong ner många hundra oavlönade arbetstimmar i backen.